หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คอร์ดเพลง Hotel California The Eagles

เพลง Hotel California The Eagles


Hotel California The Eagles
Bm                                     F# 7
 On a dark desert highway, cool wind in my hair
 A                                E
 Warm smell of colitas rising up through the air
 G                                     D
 Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
 Em
 My head grew heavy and my sight grew dim
 F#7
 I had to stop for the night

 Bm                                               F#
 There she stood in the doorway;  I heard the mission bell
 A                                                              E7
 And I was thinking to myself this could be heaven or this could be hell
 G                                  D
 Then she lit up a candle, and she showed me the way
 Em                                                     F#
 There were voices down the corridor, I thought I heard them say


 Chorus :

 G                                     D
 Welcome to the Hotel California.
            Em                          Bm7 
 Such a lovely place, such a lovely face
 G                                             D
 Plenty of room at the Hotel California
 Em                                                         F#7
 Any time of year (any time of year) you can find it here